Sunday, April 13, 2008

Siapakah yang bercakap benar?

Siapa yang bercakap benar?

Pengadu atau pihak yang kena adu?

Bagaimana kalau situasi ini berlaku kepada kita? Atau kepada anda?

Dalam persediaan Respons Kecemasan, kita dimestikan menguji semua sumber bantuan. Bolehkah kita menguji talian kecemasan ini? Bagaimanakah kita hendak menguji talian kecemasan ini?

Persoalan-persoalan ini perlu dijawab segera. Tidak guna menunding jari selepas berlakunya tragedi.


No comments: