Thursday, February 24, 2011

Dialog Dengan DOSH Kedah/Perlis 24 Feb 2011

Dialog Dengan DOSH Kedah/Perlis 24 Feb 2011

Dialog yang lebih dikenali dengan Sembang-sembang Safety ini diadakan di Resort Rasa Sayang Sungai Petani. Bermula jam 2.45 pm dengan Pengerusi Majlis, sdr. Aliasman. Kata-kata aluan oleh sdr. Azhar Rifai selaku Setiausaha NRG SHE mewakili Presiden, sdr. Anuar Saidin.

Sdr. Azhar memaklumkan aktiviti-aktiviti NRG SHE untuk tahun 2011 ini. Selain sesi Sembang-sembang Safety ini di Sg Petani akan diadakan juga di Prai (untuk SHO Negeri Pulau Pinang) dan di Ipoh (untuk SHO Negeri Perak). Turut dirancang ialah aktiviti OSH in School untuk meperkenalkan OSH lebih awal kepada bakal-bakal pekerja di Malaysia ini. Di samping International SHE Conference pada bulan Jun 2011 di Prai.

Kemudian ucapan dan perasmian majlis oleh En. Mohd Jais Suratman, Pengarah DOSH Kedah. Dalam ucapannya En. Jais memaklumkan beberapa aktiviti rekreasi diadakan oleh DOSH Kedah seperti Mendaki Gunung. Kegiatan sebegini adalah susulan saranan Ketua Pengarah DOSH, Dato' lr. Dr. Johari Basri untuk memastikan semua pegawai DOSH sentiasa dalam kegiatan sihat. En. Jais juga menyarankan agar semua SHO di samping mengambil berat keselamatan dan kesihatan pekerja di organisasi masing-masing hendaklah menjaga kesihatan mereka juga.

En. Jais sedia maklum dengan tanggungjawab SHO dan kesukaran mereka untuk memperkenalkan Safety Culture. DOSH sendiri menghadapi kesukaran terutama di sektor kerajaan yang mana turut disenarai dalam Jadual 1 iaitu 10 industri dalam skop OSHA.

En. Jais juga mengesyorkan agar SHO dan majikan mengambil tindakan aktif dengan merancang beberapa bulan lebih awal (dari tarikh akhir) untuk pemeriksaan tahunan dan pemeriksaan peralatan untuk CF.

Beliau juga menasihati agar organisasi yang mempunyai SHO lebih dari seorang supaya sentiasa berkomunikasi sesama mereka.

Beliau juga memaklumkan ada organisasi yang amat kurang dilawati/didatangi oleh pegawai-pengawai DOSH akibat kekangan anggota terutama sektor kerajaan. Sebagai contoh di Kedah terdapat lebih 250 jabatan kerajaan dan PBT tetapi hanya terdapat 2 orang pegawai DOSH ditugaskan berurusan dengan mereka semua.

En. Jais memaklumkan untuk tema OSH World Day tahun ini ialah OSH. Management System: A tool for continual improvement.

Di samping itu (dalam perancangan) DOSH untuk memperkenalkan “Black Book” kepada setiap SHO di mana sebarang kesalahan yang berkaitan dengan kegagalan SHO semasa menjalankan tugas akan dicatat dalam “Black Book” ini dan akan dirujuk semasa proses permohonan perbaharuan “Green Book”.

Turut dimaklumkan ialah perancangan scheme point untuk CEP bagi mana-mana SHO yang terlibat dalam jawatankuasa DOSH di samping scheme point sedia ada kepada yang menghadiri kursus/seminar.

Seterusnya dialog bermula dengan moderator, sdr. Zulkfli Hamed, Penasihat NRG SHE dan panel ialah En. Mohd Jais Suratman, Pengarah DOSH Kedah serta En Idris Abdul Rahman, Pengarah DOSH Perlis.

Perkara 1.

Tahun 2010 DOSH lebih kepada OSH MP 15 (yang diperkenalkan tahun 2009). Adakah apa-apa perundangan/peraturan yang akan diperkenalkan atau dalam draft perancangan pada tahun 2011 ini.

Penjelasan DOSH

Perundangan/peraturan sama ada baru atau pindaan yang masih dalam draf hanya akan diumumkan selepas diwartakan. Bagaimanapun setiap perundangan/peraturan sama ada baru atau pindaan akan dibuka kepada public comment yang biasanya diwakili oleh industry, pihak perundangan, persatuan dan ngo.

Secara tidak rasmi, beberapa pindaan akan dibuat berkaitan; SHO dan S&H Committee. Serta memperkenalkan OSH MS sebagai compulsory dan juga pindaan dalam FMA untuk penyesuaian OSHA. Bagaimanapun pengesahan hanya selepas diwartakan.

Perkara 2.

(i) Masalah penetapan tarikh untuk pemeriksaan tahunan dan CF.

(ii) Cadangan NADOPOD dihantar secara on-line.

(iii) Status Guideline Indoor Air Quality –adakah akan jadi peraturan?

Penjelasan DOSH

(i) SHO atau majikan boleh mencadangkan tarikh untuk pemeriksaan tahunan dan CF seawal 3 bulan awal dari tarikh akhir tanpa perlu menunggu surat makluman/peringatan dari DOSH. Terdapat beberapa organisasi yang telah mengamalkan pendekatan sebegini.

(ii) DOSH telahpun mengamalkan penerimaan secara email untuk borang JKKP 6 sama ada secara scan. Boleh dihantar juga secara fax.

(iii) Tiada sebarang maklumat muktahir mengenai IAQ ini.

Perkara 3.

(i) Keberkesanan OSHA masa kini selepas diperkenalkan pada 1994.

(ii) HIRARC dikemukakan setelah diminta oleh DOSH selepas berlakunya kemalangan. Apakah susulan selepas penghantaran HIRARC ini?

(iii) Masalah CF lewat dikeluarkan dengan peraturan sedia ada dalam masa 14 hari selepas bayaran dijelaskan.

(iv) Setakat ini hanya SHO dipanggil untuk memberi penjelasan jika berlaku kemalangan – mengapa tidak turut dipanggil CEO atau pemilik syarikat.

Penjelasan DOSH

(i) Kajian keberkesanan dari pengurangan kemalangan telah dilakukan oleh UPM. Keberkesanan lain boleh dilihat dengan pengamalan OSH di 10 sektor-sektor yang tertakluk dalam Jadual 1, di mana sebelum ini tidak tertakluk dalam FMA

(ii) HIRARC adalah salah satu tool untuk mengenalpasti hazard, membuat penilaian dan juga cadangan (serta amalan sedia ada) dalam pengawalan risiko. Amalan DOSH akan mengkaji HIRARC tersebut dan akan membuat comment serta penambahbaikan.

(iii) DOSH Negeri akan mencadangkan kepada DOSH Putrajaya untuk mempercepatkan tempoh masa 14 hari ini. Bagaimanapun untuk keperluan khas, SHO/majikan boleh memohon terus dengan Pengarah Negeri dengan mengemukakan alas an berkaitan.

(iv) Kebanyakan DOSH Negeri telahpun mengamalkan pendekatan turut memanggil CEO atau pemilik syarikat jika berlakunya kemalangan terutamanya kemalangan maut atau serius. Malah bukan sahaja kemalangan, ada kes-kes yang melibatkan kelewatan pembayaran bil untuk pemeriksaan peralatan CF juga DOSH akan memanggil CEO atau pemilik syarikat untuk membuat penjelasan.

Pada masa yang sama DOSH juga dalam perancangan untuk membuat pendekatan terhadap kemalangan maut atau major, CEO perlu membuat penjelasan terus kepada menteri yang bertanggungjawab.

Perkara 4

(i) Merujuk perkara 1, grace period diperlukan supaya keperluan tertentu mengikut peruntukan baru perundangan terutama yang melibatkan kos yang tinggi. Oleh itu draft perundangan perlu diwar-warkan supaya industry lebih bersedia.

Sebagai contoh terdapat perundangan baru (bukan berkaitan OSHA) yang memerlukan satu peralatan yang melibatkan kos yang tinggi dipasang menjadi masalah kepada industry untuk melaksanakannya.

(ii) Sekadar berkongsi pengalaman, SHO perlu bersedia dengan teliti (mengikut semasa dokumen berkaitan 3 bulan terakhir) semua keperluan yang dinyatakan untuk memperbaharui Green Book.

Penjelasan DOSH

(i) Perundangan dalam takrif deraf dan belum diwartakan belum dianggap sebagai perundangan yang sah. OSHA serta peraturan berkaitan malah FMA sentiasa memperuntukkan grace period sebagai contoh terdapat peruntukkan (dalam FMA) vessel yang dibina pada tahun-tahun tertentu (lebih awal) tidak tertakluk kepada keperluan CF.

(Sdr. Azhar. NRG SHE menjelaskan NRG SHE turut dijemput semasa pembincangan / public comment untuk sebarang perundangan baru dan pindaan.)

Perkara 5

(i) Apakah DOSH ada menyediakan / merancang program-program untuk CEO atau pemilik syarikat?

(ii) Etika pegawai penguatkuasaan DOSH – ada yang tidak friendly.

Penjelasan DOSH

(i) DOSH Negeri dalam merancang program untuk CEO dan pemilik syarikat. DOSH Negeri ingin memohon bantuan NRG SHE dan semua peserta untuk memastikan bagaimana CEO atau pemilik syarikat ini akan hadir apabila dipanggil untuk menyertai program ini dan bukannya meminta SHO mewakili mereka.

(ii) DOSH Negeri menganggap teguran etika ini sebagai teguran penambahbaikan dan mengambil perhatian.

Perkara 6

(i) Memohon perkembangan terbaru mengenai CEP Point.

(ii) Adakah betul tugas atau tanggungjawab SHO menjalankan juga tugasan berkaitan environment?

Penjelasan DOSH

(i) Tiada maklumat mutakhir mengenai perkembangan CEP Point. Disaran merujuk terus (mungkin melalui NRG SHE) kepada Unit Persijilan dan Pengiktirafan di Putrajaya.

(Sdr. Azhar menjelaskan wakil dari Putrajaya pernah dijemput untuk menjelaskan perkembangan CEP point ini semasa seminar NRG SHE di Prai pada penghujung Nov 2010 tetapi beliau tidak dapat hadir. NRG SHE akan menjemput beliau sekali lagi dalam satu forum semasa Conference NRG SHE bulan Jun 2011 di Prai nanti.)

(ii) DOSH tiada halangan SHO menjalankan tugasan environment walaupun dalam perundangan di Malaysia hanya OSHA memperuntukkan SHO (EQA tiada peruntukkan EO). Begitu juga dalam S&H Committee Regulation dengan jelas menyatakan dalam mesyuarat hanya perkara berkaitan S&H, DOSH tiada halangan jika committee turut membincangan perkara berkaitan environment. Peraturan juga dengan jelas menghendaki S&H Policy tetapi DOSH tiada halangan jika S&H Policy turut dimasukkan environment (SHE Policy). Bagaimanapun DOSH tiada halangan tetapi SHO mesti (bertanggungjawab) member keutamaan kepada S&H.

Perkara 7

Cadangan DOSH membuka pejabat cawangan. DOE Kedah umpamanya selain mempunya pejabat di Alor Setar turut mempunyai cawangan di Kulim Hi-Tech

Penjelasan DOSH

Dukacita dimaklumkan permohonan DOSH untuk membuka pejabat di daerah di Semenanjung tidak diluluskan oleh JPA kecuali di Sabah dan Sarawak.

Sesi Sembang-sembang Safety berakhir jam 4.50 petang dengan diikuti jamuan hi-tea.

Terima kasih kepada NRG SHE yang menganjurkan Sesi Sembang-sembang Safety ini dan juga terima kasih atas kehadiran En. Mohd Jais Suratman, Pengarah DOSH Kedah serta En Idris Abdul Rahman, Pengarah DOSH Perlis.

Catatan tambahan saya. Tidak sempat berkongsi dengan peserta disebabkan masa terhad.

Per. 1 dan Per. 4 (ii),

Public comment biasanya melalui industry, pihak perundangan, persatuan dan ngo. Persatuan seperti Federation of Malaysian Manufacturers (FMM) dan Malaysian Employers Federation (MEF) juga aktif mengambil maklum balas dari ahli-ahlinya untuk disalurkan dalam public comment.

Semasa saya di Celestica Kulim (sdr. Azhar adalah EHS Engineer sebelum saya dan sdr. Aliasman EHS Engineer selepas saya), kami mempunyai consultant dari Singapore iaitu ERM yang sentiasa memaklumkan dan turut mengambil maklum balas (jika ada) sebarang draf perundangan baru atau pindaan.

Saranan saya agar semua SHO sentiasa merujuk semula kepada organisasi masing-masing (HR Dept?) adakah mereka menerima sebarang maklum balas dari FMM atau MEF (jika menganggotainya).

Saranan yang lain ialah dengan menyertai NRG SHE untuk sebarang makluman draf perundangan baru atau pindaan pada masa akan datang.

Per. 3 (iii),

Semasa saya bertugas di Perak (1990 – 2003 dan 2006 – 2007), DOSH Perak mengamalkan pendekatan bil/invoice dikeluarkan terus selepas pemeriksaan peralatan CF dibuat. Sebagai contoh untuk boiler Inspection, Ir Zainuddin atau Ir Saiful akan terus mengeluarkan bil/invoice.

Begitu juga peralatan CF yang lain. Perlu diingatkan dua syarikat yang saya bekerja di Perak iaitu Silverstone Tyre dan Tasek Cement mempunyai ratusan Vessel dan Hoist/Crane. Pemeriksaan tahunan CF untuk Vessel, Hoist/Crane ini memakan masa tiga hari tetapi pegawai DOSH ketika itu, En. Jamaluddin Abd. Malek (sekarang DOSH Kedah) akan terus mengeluarkan bil/invoice sebaik sahaja peralatan CF diperiksa.

Amalan ini saya rasa amat practical. Step seterusnya ialah SHO perlu convince majikan atau finance untuk mempercepatkan bayaran.

Per. 5 (i)

Saranan bagaimana untuk mengalakkan CEO atau pemilik syarikat menghadiri program yang dikhususkan untuk mereka.

DOSH perlu mencontohi ROC mengadakan taklimat peranan CEO terhadap syarikat yang ditanggungjawabkan kepada mereka. Kedatangan adalah wajib dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Kegagalan untuk hadir akan menyebabkan pendaftaran semula syarikat tidak boleh diproses.

ROC juga “put a weight” dengan mengadakan taklimat di 5 Star Hotel. Antara lain ialah jangan turut dijemput SHO. Apa yang penting bagi ample time dan mungkin 3 bulan awal untuk CEO book dalam diary masing-masing.

Seperti kata Sdr. Zul, Moderator, taklimat sebegini juga perlu dikaitkan dengan Return On Investment (ROI). Kalau kebanyakan CEO terutama multinasional company boleh terima ideal CSR Corporate social responsibility di mana perkenalan di Malaysia seketika dahulu (2006) oleh Menteri sendiri, mengapa mereka tidak “dipaksa” menerima ideal Management Commitment to OSH ini.

Terima kasih.

Lukman Bin Wan Mat Daud

Wednesday, February 23, 2011

Dialog DOSH Pulau Pinang dengan SHO Sektor Pembinaan 23 Feb 2011

Dialog DOSH Pulau Pinang dengan SHO Sektor Pembinaan 23 Feb 2011 - kehadiran dengan jemputan

(Sebahagian yang sempat dicatat/diingat. Harap bermanafat kepada yangtidak berpeluang hadir)

Dialog bermula jam 9.00 am dengan kata-kata aluan Pengarah DOSH Pulau Pinang, Mohamad Anuar bin Embi mengalu-alukan kedatangan SHO dari sektor pembinaan. Seramai 47 orang SHO sektor pembinaan di Pulau Pinang yang hadir dari jumlah yang dijemput seramai 60 orang. Pengarah lebih suka menganggap SHO sebagai rakan DOSH di alam pekerjaan.

Pengarah memberi penghargaan kepada SHO sektor pembinaan yang suasana kerjanya jauh berbeza dan berisiko serta persekitaran yang tidak selesa jika dibandingkan dengan SHO industri lain seperti kilang dan hotel. SHO sektor pembinaan juga paling kerap datang dan berjumpa dengan pegawai-pegawai DOSH. Malah pengarah sendiri lebih mengenali ramai SHO di sektor pembinaan berbanding SHO di dalam industri lain.

Pengarah menjelaskan tugas SHO adalah sepenuh masa di satu-satu tapak pembinaan. Pengarah juga mengingatkan tanggungjawab pekerja adalah di bawah project manager dan site supervisor.

Pengarah juga memaklumkan mengapa dialog diadakan seawal bulan Februari (1st quarter). Ini bersesuaian dengan apa yang selalu diperkatakan iaitu Safety First. Berbeza jika diadakan (juga program safety lain) pada bulan November dan Disember yang sudahpun di penghujung bulan (last 4th quarter).

Di samping itu di Pulau Pinang sendiri pada tahun 2011 ini telah mencatat tiga kematian di sektor permbinaan.

Pengarah juga menyebut tentang indicator pencapaian safety terutama kepada pandangan awam di mana kegagalan/kelemahan safety di sektor pembinaan di Pulau Pinang memberi indicator kepada SHO itu sendiri. Dan kegagalan/kelemahan SHO di sektor pembinaan Pulau Pinang memberi indicator kepada DOSH Pulau Pinang.

SESI ISU-ISU SEMASA DI SEKTOR PEMBINAAN

Sesi seterusnya ialah isu-isu semasa di sektor pembinaan yang disampaikan oleh Tn. Haji Mohd Kuzi bin Ahmad dari Unit Pembinaan. Bermula dengan peranan dan tanggungjawab sebenar SHO di sektor pembinaan iaitu sebagai penasihat kepada majikan dan/atau designated person di tapak pembinaan seperti Project Manager, Site Supervisor dan mereka yang bertanggungjawab terhadap scaffolding, PPE dan lain-lain.

Seterusnya ialah penyediaan Safety Manual yang perlukan disertakan semasa mengemukakan Form JKJ 103. Turut disentuh laporan bulanan (kemudiannya dijelaskan lagi oleh pengarah) yang dikehendaki dikemukakan oleh SHO kepada DOSH setelah ditandatangani oleh majikan oleh mana-mana tapak pembinaan yang diminta berbuat demikian di Pulau Pinang.

Isu bermula dengan PPE iaitu PPE asas topi keselamatan dan kasut keselamatan. Masih ada pekerja yang tidak memakainya dengan alas an tidak selesa, panas dan sebaganya. Peraturan ini juga tertakluk kepada semua yang memasuki tapak pembinaan termasuk supplier.

Isu scaffolding yang ada diperbuat dari bahan under specification, dipasang/direka oleh mereka yang tidak bertauliah, tanpa green dan red tags, footing tidak bersesuaian. Permukaan tapak footing dan sebagainya.

Isu jaring keselamatan (peripheral net) yang tidak dipasang sepenuhnya. Ada yang menggunakan kualiti yang rendah (murah tetapi tidak tahan lama). Juga disentuh keperluan memasang platform atau catching net untuk bangunan yang tinggi disamping pemasangan peripheral net sedia ada.

Isu certificate of fitness terutama melibatkan kenderaan seperti crane dan pemandu crane. DOSH Pulau Pinang sudah mengamalkan pendekatan iaitu CF asal (original) hendaklah dipamerkan (dibawa) bersama dalam kenderaan untuk mengelakkan kes-kes penipuan. CF peralatan di tapak pembinaan tidak perlu diletak pada peralatan (untuk mengelakkannya rosak atau hilang) tapi hendaklah tersedia diperiksa di dalam site office.

Isu site utilization di mana perlu diasingkan living quarters, office dan sebagainya. Juga kepentingan access dan egress serta laluan kecemasan.

Isu seterusnya ialah electrical hazard dan housekeeping/hygiene serta complaint dari orang awam.

SESI SOAL JAWAB

Sesi seterusnya ialah soaljawab yang dipengerusikan sendiri oleh Pengarah.

Untuk mengesahkan CF terutama kenderaan crane dan pemandu crane, SHO atau majikan boleh menghubungi terus DOSH Pulau Pinang.

Crawler crane yang telah di-dismantle-kan (untuk tujuan transportation) perlu diuji semula sebelum digunakan. Begitu juga piling machine yang telah di-dismantle-kan walaupun hanya berubah tempat di lokasi yang sama.

HIRARC yang disediakan mestilah berkaitan dan bersesuaian dengan tapak pembinaan.

Tapak-tapak pembinaan projek kerajaan walaupun tiada/kurang peruntukan safety dalam BQ mesti mengutamakan juga safety.

DOSH mengiktiraf tempoh sah kad CIDB dan pekerja sektor pembinaan mestilah memiliki kad CIDB yang sah tempohnya.

Pengarah menjelaskan mulai tahun ini bagi kes yang melibatkan kematian, selain SHO, project manager dan pemilik syarikat juga akan turut dipanggil memberi penjelasan.

Selain dari dialog dengan SHO, DOSH Pulau Pinang juga merancang mengadakan dialog dengan Project Manager, Site Supervisor di sektor pembinaan.

Sesi dialog berakhir jam 12.30 tengahari dengan diikuti hi-tea.

Terima kasih DOSH Pulau Pinang di atas penganjuran dialog dengan SHO Sektor Pembinaan ini.

Monday, February 14, 2011

Manfaatkan kelebihan telefon bimbit anda


Manfaatkan kelebihan telefon bimbit anda

Selain dari menyimpan nombor-nombor keluarga dan kenalan untuk dihubungi dalam telefon bimbit anda, apakah nombor-nombor lain atau maklumat yang anda simpan dalam telefon bimbit anda?

Saya siarkan semula posting berkaitan yang telah disiarkan pada 26 Jun 2007 dalam blog lama saya.

Bersedia menghadapi kecemasan. Bhg. 2

Selain dari teknologi terkini “hand phone” yang sarat dengan kelebihan-kelebihan email, internet, kamera, mp3 (mp4?), radio dan sebagainya, “hand phone” juga mempunyai ciri-ciri asas sebagai persediaan menghadapi kecemasan.

‘Speed dial” umpamanya. Selain dari anak, isteri, ibu bapa dan mungkin saudara rapat, nombor siapakah yang anda pilih untuk dimasukkan ke dalam lapan nombor pilihan “speed dial” ini? (Biasanya hanya lapan nombor; dari nombor dua hingga sembilan boleh ditentukan untuk “speed dial”).

Nombor sembilan (9) adalah paling sesuai untuk dipilih sebagai nombor kecemasan bagi “speed dial”. Pilih nombor telefon balai polis yang berdekatan (bukan nombor kecemasan 999).

Begitu juga kalau anak kecil atau orang tua anda menggunakan “hand phone”. Tentukan nombor sembilan itu khas untuk “speed dial” nombor balai polis yang berdekatan. Tetapi ingat jangan sampai anak kecil anda menyalahgunakan nombor telefon balai polis ini!

Jenuhlah juga saya mengajar kedua-dua orang tua saya menggunakan “hand phone” dan ciri-ciri “speed dial” ini. Ayah sememangnya “give up”, mujurlah ibu masih boleh menyesuaikan diri dengan teknologi sebegini.

Apakah maklumat yang anda simpan dalam “hand phone” anda, selain dari nombor-nombor telefon kenalan?

Saya pasti seperti kebanyakan anda, saya menyimpan nombor-nombor akaun bank, kad kredit, satu mesej lengkap dengan nama penuh, alamat, nombor kad pengenalan dan nombor akaun bank (supaya senang dihantar jika diminta oleh pihak tertentu untuk membuat bayaran, rujukan dan sebagainya). Saya juga menyimpan nombor kad pengenalan isteri, nombor akaun bank isteri, nombor surat beranak anak, tarikh lahir dan sebagainya. Saya tabik hormat kalau ada suami (atau isteri) yang menghafal nombor kad pengenalan pasangan masing-masing. Maafkan saya, kadang-kadang bukan sahaja tarikh lahir isteri, tarikh lahir sendiripun boleh terlupa!

Ciri “reminder” (pengingatan) ini sebenarnya amat berguna untuk tarikh-tarikh seperti tarikh tamat insuran peribadi, kenderaan, lesen memandu dan sebagainya. Dokumen-dokumen perundangan sebegini perlu sah tempohnya jika ditakdirkan berlaku sebarang kecemasan yang berkaitan seperti kemalangan melibatkan kenderaan dan sebagainya.

Begitu juga nombor telefon yang kadang-kadang kita tidak terfikir kepentingannya seperti nombor telefon sekolah anak, syarikat insuran (ibupejabat, wakil atau cawangan), jiran sebelah rumah kita, jiran sebelah rumah orang tua, nombor tok ketua kampong, pengerusi R.T, imam atau siak surau dan masjid berdekatan. Jangan lupa nombor wad kecemasan hospital, balai bomba, syarikat ambulan swasta, klinik panel, pihak berkuasa tempatan, TNB, Lembaga Air, Telekom. Mungkin boleh dimasukkan satu dua nombor telefon kenalan isteri dan rakan-rakan rapat anak, malah ibubapa kepada rakan-rakan anak dan sebagainya.

Ada sesiapa yang kenal rapat dengan pihak pengeluar “hand phone” ini? Saya ingin mencadangkan dua lagi ciri kecemasan yang perlu ada di setiap “hand phone” iaitu amaran kecemasan “siren” yang mana jika ditekan nombor-nombor tertentu sebagai contoh; 991, “hand phone” itu berupaya mengeluarkan bunyi yang amat kuat yang boleh menakutkan sesiapa yang berniat jahat atau cuba mengganggu kita.

Satu lagi ciri yang saya rasa amat penting ialah lampu suluh. Setakat ini saya tinggal “bujang di minggu kerja” (berkeluarga di hujung minggu!) dan berseorangan di Taman Pertama, Changlun dan terpaksa membiarkan lampu kereta menyala menghala ke mangga kunci pada setiap malam untuk membukanya. Kalau ada ciri lampu suluh pada “hand phone” tentulah boleh menyelesaikan masalah ini. Ataupun “cari orang rumah” untuk tolong buka pintu dan nyalakan lampu “porch”. Jangan salah faham, maksud saya rakan serumah. Terus terang saya ingin membuat pengakuan seikhlas dan sejujur, “seorang isteri” pada saya sudah lebih dari mencukupi. Orang lelaki lain saya tidak pasti.

lukmanw@gmail.com
http://oshthejourney.blogspot.com/


Apa yang boleh anda teladani dari berita ini?

MESTI PANTAS BILA ADA KECEMASAN
Mingguan Malaysia 13 Feb 2011
Oleh Noraini Abd. Razak

TAKTIK langgar dan samun bukan baru. Pemandu sering diingatkan supaya tidak berhenti jika kereta dilanggar tanpa sebab terutama pada waktu malam. Peringatan tersebut sering ditujukan kepada pemandu wanita.

Maklumlah orang perempuan perlu dilindungi, justeru keprihatinan terhadap wanita memang selalunya lebih. Apa lagi jika wanita yang kerjanya sering pulang lewat malam.

Kejadian langgar dan samun yang menimpa Pengarang Sukan Utusan Malaysia baru-baru ini ‘melebarkan’ lagi peringatan tersebut. Meor Harman tidak memberhentikan keretanya selepas dilanggar tidak jauh dari tol Rawang. Bagaimanapun ada tanda-tanya di hatinya apabila pemandu yang melanggar keretanya memberi nyalaan lampu seolah-olah mahu memberitahu sesuatu.

Malang sememangnya tidak berbau. Sebaik memberhentikan keretanya, dua daripada empat penjenayah itu keluar dan mendekati beliau. Lantas terjadilah seperti mana selalunya - beliau diacu parang dan keretanya dilarikan.

Malang Meor Harman sememangnya berganda pada malam tersebut. Selepas keretanya dilanggar, beliau menghubungi talian 999 sebanyak dua kali. Panggilannya dijawab dan disambung ke bilik kawalan.

Jawapan yang diberi petugas bilik kawalan berbunyi begini: ‘‘Bantuan akan sampai sebentar lagi, encik jangan ke mana-mana’. Sebelum itu beliau ditanya lokasi kejadian.

Selepas keretanya dilarikan, Meor Harman menghubungi 999 sekali lagi. Panggilannya disambungkan bilik gerakan. Beliau memberitahu: ‘‘Encik saya dah disamun.’’ Sekali lagi beliau ditanya lokasi kejadian selain perlu memperkenalkan diri sekali lagi dan diberitahu supaya jangan ke mana-mana.

Lokasi

Hampir sejam selepas panggilan pertama, kelibat kereta peronda polis di jalan bertentangan terlihat. Panggilan ke 999 dibuat sekali lagi untuk memaklumkan bahawa lokasinya adalah di jalan menuju ke Rawang dan bukannya arah ke Kuala Lumpur. Untuk menunggu kereta peronda itu membuat pusingan U mengambil masa menyebabkan dia menumpang motosikal ke tol Rawang. Di situ dia bertemu satu lagi polis peronda yang kemudiannya bertindak pantas menyelesaikan segala masalah.

Isu tersebut telah diulas dan dijawab pihak yang berkenaan. Dalam memberi penjelasan, orang ramai diingatkan supaya tidak bergantung kepada talian 999. Ingat nombor-nombor lain. Ingat nombor bilik gerakan. Tetapi dalam keadaan panik dan gementar, bukankah 999 adalah nombor paling segera melintas di fikiran. Nombor itu paling mudah diingati - sebab itu susunannya begitu. Nombor bilik gerakan mana yang perlu diingat? Jika seseorang tinggal di Rawang, adakah dia perlu mengingati atau menyimpan nombor bilik gerakan Rawang sedangkan malang yang tidak berbau boleh berlaku di mana-mana. Justeru mengapa dicadangkan nombor lain. Bukankah ia memperlekehkan talian kecemasan yang diwujudkan untuk memudahkan orang ramai meminta bantuan sejak berkurun lamanya.

Tentunya dalam hal ini, orang ramai mengharapkan pihak berkuasa memperbaiki sistem sedia ada. Jika talian 999 itu ‘melambatkan’ proses aduan atau untuk mengambil tindakan disebabkan ada beberapa lapisan, maka kurangkan lapisan itu. Semudah dan secepat mana nombor 999 itu disebut, maka urusannya juga harus mudah dan pantas.

Kita tidak memperkecilkan tugas anggota polis, tidak juga membesarkan kes Pengarang Sukan Utusan Malaysia. Keprihatinan adalah kepada semua mangsa jenayah yang sememangnya panik mencari bantuan ketika kecemasan. Mereka mesti diberitahu bahawa 999 adalah talian yang boleh dihubungi setiap saat dan ketika. Operator 999 akan menjawab panggilan anda. Tindakan segera akan diambil. Selepas itu baru disarankan supaya orang ramai turut menyimpan nombor bilik gerakan. Saranan seumpama itu mesti dimasukkan dalam iklan 999 yang ditayangkan di kaca televisyen. Pendek kata talian 999 mesti diangkat sebagai nombor kecemasan paling cekap bukan sebaliknya. Barulah kepercayaan orang ramai terhadap pasukan polis dapat dipertingkatkan.

Sunday, February 13, 2011

Cenderahati berkaitan OSH
Cenderahati berkaitan OSH

Selama hampir 20 tahun sebagai pengamal OSH, saya kerap mengadakan pelbagai aktiviti dan program OSH. Ada yang berkala tahunan, bulanan atau mingguan. Ada juga juga secara adhoc mengejut sahaja tanpa dirancang. Ada yang melibatkan semua pekerja dan ada juga sekadar unit atau seksyen tertentu. Penyertaan luar juga dilibatkan sama ada sebagai pengerak aktkiviti (penceramah atau pameran) ataupun sekadar sebagai undangan.

Pada masa yang sama pelbagai cenderahati telah saya edarkan. Dari sekecil-kecil rantai kunci hinggalah jaket kalis angin. Ini termasuklah t-shirts, caps, dompet duit, beg pinggang, beg kasut, payung, set pertolongan cemas. Begitu juga barangan elektronik seperti jam dinding, mesin kira dan sebagainya.

Terbaru saya menerima set cenderahati dari OSHE Dept. TNB. Pada saya inilah set cenderahati yang saya cari-cari.

Set cenderahati ini dalam kotak aluminium sebesar tapak tangan. Saya sangat suka kotak aluminium “air tight” ini kerana banyak kegunaannya.

Di dalamnya ada sebatang pen pelbagai guna.

Kegunaan pertama sudah tentu ianya pena mata bulat.

Di pangkal pen pula terdapat laser pointer. Sebagai “OSH Trainer”, laser pointer ini banyak membantu tetapi saya tidak beberapa petah menggunakannya semasa dalam kelas. Saya banyak menggunakan laser pointer ini jika berada di lapangan ketika membuat site visit, audit dan sebagainya. Ianya membantu saya untuk menunjukkan sesuatu dengan tepat terutama jika berada di kedudukan yang jauh.

Kegunaan ketiga yang paling saya suka ialah di dalam batang pen ini dimanafatkan dengan storan data Thumbdrive berkapasiti 4GB.

Setinggi penghargaan saya sebagai pengamal OSH kepada pencipta cenderahati ini dan tidak lupa juga ucapan terima kasih saya kepada yang telah menghadiahkannya kepada saya.

Saya akan cuba dapatkan maklumat pengedar cenderahati ini untuk mereka yang berminat mendapatkannya sebagai cenderahati OSH.

lukmanw@gmail.com
http://oshthejourney.blogspot.com

Set Pen + Laser Pointer + Thumbdrive

Pembekal untuk cenderahati ini ialah:

Idaman Daza, KL
Puan Zurina 019 2886365
zureen_91@yahoo.com

Harga approx. RM 45 utk set 4GB. Turut tersedia 1GB dan 2GBSunday, February 6, 2011

Tanggungjawab sekuriti semasa kecemasan
Tanggungjawab sekuriti semasa kecemasan

Buletin TV3 sebentar tadi (8.30pm 6 Feb 2011) melaporkan penduduk Kampung Liang Batu, Lenga, Muar telah menubuhkan Sistem Rondaan Sukarela (S.R.S) untuk mengawal rumah-rumah mangsa banjir yang ditinggalkan penghuninya.

Tindakan diambil berdasarkan banyak kegiatan pecah rumah dan kecurian yang berlaku di kampong yang sama semasa banjir pada tahun 2006. Dilaporkan setiap rumah membayar RM 25.00 untuk memastikan rumah-rumah mereka dijaga oleh S.R.S sepanjang peninggalan mereka.

Setiap kali semasa mengendalikan latihan pengungsian bangunan (evacuation drill) di industri-industri yang saya bekerja dahulu, saya sentiasa pastikan pihak sekuriti menempatkan beberapa anggotanya di dalam bangunan. Anggota-anggota sekuriti ini dikecualikan dari mengambil bahagian mengungsikan bangunan tetapi ditugaskan menjaga keselamatan barangan peribadi dan juga harta syarikat.

Ini sebagai langkah jaminan supaya semua pekerja-pekerja akan respon segera (tanpa sebarang perasaan curiga), terhadap loceng atau penggera kecemasan yang telah berbunyi.

Pekerja-pekerja juga terutama perempuan dinasihatkan agar tidak berpatah balik (ke meja atau loker mereka) untuk mengambil barangan berharga seperti beg tangan, telefon bimbit dan sebagainya.

Menjadi kebiasaan kepada pekerja-pekerja perempuan berpatah balik ke tempat kerja mereka untuk mengambil barangan berharga ini sebelum keluar mengungsikan bangunan. Kebiasaan ini amat ditakuti terutama jika berlakunya kecemasan sebenar.

Pernah terjadi di satu latihan pengungsian bangunan tempat saya bekerja, seorang operator mesin telah kehilangan beg tangannya (yang disimpan dalam laci bersebelahan mesin) semasa beliau menyertai pekerja-pekerja lain mengungsikan bangunan. Beg tangannya dijumpai keesokan harinya di dalam tong sampah dan seperti diduga beliau kehilangan semua wang tunai yang dibawanya. Akibat dari kejadian ini, operator perempuan ini (serta rakan-rakannya) agak serik untuk menyertai latihan pengungsian bangunan kemudiannya.

Nasihat saya kepada pengamal-pengamal OSH, jika hendak mengadakan latihan pengungsian bangunan, pastikan adanya anggota sekuriti yang bertanggungjawab menjaga keselamatan barangan peribadi dan juga harta syarikat.

Pastikan juga arahan jelas kepada semua pekerja-pekerja yang terlibat dalam latihan pengungsian bangunan ini. Loceng atau penggera kecemasan yang berbunyi berterusan menandakan adanya kecemasan (mungkin latihan, mungkin kecemasan sebenar) dan semua pekerja-pekerja dikehendaki meninggalkan tempat kerja masing-masing, mengungsikan bangunan dan berkumpul di tempat perhimpunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tunggu arahan selanjutnya dari pegawai yang berkenaan.

lukmanw@gmail.com
http://oshthejourney.blogspot.com/

Gambar-gambar di atas ialah semasa latihan pengungsian bangunan Hotel Sunway Prai pada 27 Jun 2009, kebetulan saya adalah penghuninya pada hari tersebut. Malangnya latihan ini hanya melibatkan kakitangan hotel tetapi tidak termasuk penghuni-penguninya.

Thursday, February 3, 2011

Kepimpinan OSH mestilah melalui teladan dan bukannya semata-mata arahan

Posting asal pada 30 Okt 2007 di sini

Kepimpinan OSH mestilah melalui teladan dan bukannya semata-mata arahan

”Do as I say, not as I do”, adalah satu bentuk kepimpinan yang berkuasa-veto. Dalam perlaksanaan OSH, bentuk kepimpinan ini hanya berjaya untuk masa yang singkat. Apabila pemimpin yang berkuasa-veto ini kehilangan kuasanya atau pemimpin ini sendiri yang ”hilang”, perlaksanaan OSH itu dengan sendirinya akan merundum kembali ke keadaan asal.

Tetapi bentuk kepimpinan berkuasa veto ”do as I say, not as I do” ini juga kadang-kadang dapat menjayakan perlaksanaan OSH dengan jayanya sekiranya pengikut-pengikut pemimpin ini (atau pekerja-pekerjanya) dapat memahami kesan-kesan buruk implikasi yang akan timbul sekiranya mereka (pengikut atau pekerja) ini masih mahu melakukan apa yang perkara negatif yang masih diamalkan (atau dilakukan) oleh pemimpin mereka ini.

Saya ambil satu contoh mudah. Ayah saya seorang perokok dan dia dengan garangnya memberi amaran kepada saya semasa saya masih bersekolah rendah lagi agar tidak menjadi seorang perokok.

Saya rasa pendekatan ayah saya ini melarang saya merokok menjadi lebih berkesan apabila dia tidak dengan secara terang-terangan merokok di hadapan saya. Ayah begitu teliti menyimpan kotak rokok di dalam rumah, mahupun abu rokok dan bekas abu rokok. Jauh sekali dia hendak menyuruh atau memesan kepada saya untuk membelikannya rokok jika saya hendak ke kedai runcit yang berdekatan rumah kami semasa saya berusia belasan tahun. Malah seingat-ingat saya dia tidak pernah menyuruh saya mengambil rokok untuk diberikan kepadanya.

Minggu lepas di sebuah kedai runcit berdekatan rumah saya di Kamunting, pemilik kedai tersebut merunggut panjang tetapi masih juga menjual sekotak rokok kepada seorang kanak-kanak perempuan yang usianya saya pasti belum lagi menjangkau umur 10 tahun. Manakala ayah kepada anak perempuan itu menunggu di atas motosikal di luar kedai.

Saya teringat kejadian yang hampir sama beberapa tahun lepas di sebuah kedai yang lain apabila pemilik kedai tersebut enggan menjual rokok kepada seorang kanak-kanak belasan tahun walaupun beliau tahu kanak-kanak tersebut anak kepada tetangga yang berhampiran dan rokok yang hendak dibeli itu adalah untuk ayahnya.

Kata pemilik kedai tersebut kepada kanak-kanak; ”Cakap kepada ayah awak kalau pakcik jual rokok ini kepada awak, pakcik boleh kena tangkap dengan polis!”.

Mungkin disebabkan pendekatan ayah saya itu, saya bukan seorang perokok sehingga hari ini dan saya pasti dalam hal merokok ini saya boleh berkata kepada anak saya; ”do as I say, and as I do”.

Kesimpulan mudah dari siratan kali ini ialah walaupun anda seorang perokok, jangan sama-sekali anda merokok secara terang-terangan di hadapan anak kecil anda. Apatah lagi cara anda merokok seolah-olah membayang ”dunia ini anda yang punya” dan tanpa mempunyai sedikitpun rasa bersalah. Jangan sekali-kali menyuruh atau memesan anak kecil anda itu membelikan rokok untuk anda walaupun ketika itu sekadar anda berada di dalam kereta di hadapan kedai.

Jangan sekali-kali dengan sengaja atau tidak sengaja memberitahu atau membayangkan kepada anak kecil anda bahawa perbuatanb merokok hanya dilarang kepada kanak-kanak dan tidak kepada orang dewasa. Seterusnya ialah memberi kesedaran kepada anak kecil anda tentang keburukan rokok dan implikasinya kepada kesihatan. Langkah yang terbaik ialah berhenti merokok dengan sendirinya atau sekurang-kurang mencuba untuk mengurangkan bilangan rokok yang anda hisap.

Kalau langkah-langkah di atas tidak juga berjaya, dapatkan pertolongan atau nasihat khidmat runding. Kerajaan melalui Kementerian kesihatan telah memperkenalkan perkhidmatan secara percuma melalui hospital-hospital kerajaan kepada perokok-perokok untuk membuang tabiat buruk ini. Bukan sahaja dengan khidmat runding secara kauseling, mereka juga menyediakan beberapa alternatif material kepada perokok-perokok ini.

Dapatkan bantuan ini dan saya pasti seketika kelak, anda boleh berkata; ”do as I say and as I do”, kepada anak anda.

lukmanw@gmail.com
http://oshthejourney.blogspot.com

Apa minuman kesukaan anda?