Sunday, July 14, 2013

Pulangan berterusan menerusi OSH (Part 1)


Pulangan berterusan menerusi OSH (Part 1)
Muhamad Asri Mat Lazin, asristar@gmail.com

(Berikut adalah catatan/posting yang dibuat oleh seorang kenalan baru OSH dalam mailing email NRG-SHE. Semoga melalui blog ini lebih ramai yang bermanfaat dengan penulisan dan kupasan beliau berkaitan OSH - Lukman).

Menerusi kursus, forum dan sebagainya, pengamal OSH telah diberi faham bahawa kerjaya mereka adalah suatu yang mulia.

Ya, kita menyumbang ke arah kebahagian hidup manusia. Mengurangkan penderitaan akibat kemalangan, penyakit, keracunan, kejadian berbahaya dan sebagainya. Di Malaysia, yang warganya mempunyai pegangan agama, mengharapkan pulangan dari pekerjaan yang dilakukan termasuk dalam bidang OSH.

Di sisi agama Islam misalnya, 3 golongan yang masih menerima pahala amal walaupun telah meninggal ialah mereka yang mempunyai anak yang soleh (mendoakannya), ilmu yang dimanfaatkan dan sedekah jariah. Jika kita golongan berduit, boleh infak untuk mendirikan akademi keselamatan dan kesihatan untuk manfaat orang ramai. Atau, untuk menempatkan diri sebagai insan bertuah yang mendapat pulangan berterusan ialah dengan berkongsi pengetahuan dan kemahiran dalam bidang OSH. Sama ada menjadi OSH trainer, pensyarah KKP atau blogger aktif seperti En Lukman.

Saya nak imbas sejenak, sumbangan tokoh perubatan silam iaitu Ibn Sina (Avicenna) 980-1037M. Saya tak pasti adakah beliau adalah OHD. Ibn Sina telah menghasilkan 250 buah karya yang masih kekal sehingga hari ini termasuk 116 buah karya dalam bidang perubatan. Buku karangannya yang berjudul `Al-Qanun Fit-Tibb' (Peraturan Perubatan) dianggap sebagai himpunan perbendaharaan perubatan yang agung. Ia telah diterjemah ke dalam banyak bahasa. Buku itu dijadikan rujukan utama di universiti-universiti di Eropah sehingga tahun 1500M. Buku itu diulang cetak sebanyak 16 kali (rujukan: Sains Menurut Perspektif Islam, UKM, 1990).

Bersambung... insya'allah

Pulangan berterusan menerusi OSH (Part 2)

Mengambil teladan dari kesungguhan Ibnu Sina yang menghasilkan 250 buah karya bagi berkongsi pengetahuan dalam bidang perubatan, maka wajar sekali pengamal OSH mengambil pendekatan yang sama. Betul, sudah banyak buku mengenai OSH di pasaran. Tapi, kita sebagai mata rantai pengamal OSH, mesti turut menyumbang.

Ya, kita juga perlu wariskan sesuatu bagi mendapatkan pulangan kebaikan (pahala) yang berterusan.

Mari imbas sejenak sumbangan pendokong bidang OSH di Barat. Buku `Safety Management' (1956) ditulis oleh John V. Grimaldi dari University of Southern California dan Rollin H. Simonds  dari Michigan State University.

Dalam prakata buku mereka, penulis menyatakan: "It was designed to meet a need brought on by degree programs aimed either to prepare career safety professionals or indoctrinate business administration majors and engineers in safety principles and practice".

"Industrial Safety Handbook" (1977) diusahakan oleh North-West Regional Association of Industrial Safety Groups dan diterbitkan oleh McGraw-Hill, UK. 

Buku 39 bab yang memuatkan pelbagai tajuk dalam bidang OSH berjaya diterbitkan hasil karya sumbangan para pengamal OSH seperti perunding, pensyarah, penyelidik, safety engineer, safety advisor dan juga safety instructor. Justeru, dalam konteks Malaysia, NRG-SHE, CRG-SHE, SRG-SHE dan lain-lain badan yang mempunyai ahli-ahli dari pelbagai kepakaran dan persekitaran tempat kerja boleh mengorak langkah menghasilkan bahan-bahan rujukan sedemikian rupa, sama ada dalam bentuk buku atau e book.

Bersambung... insya'allah.

Pulangan berterusan menerusi OSH (Part 3)

Pensyarah OSH di IPTA/IPTS juga telah mengorak langkah menghasilkan buku-buku rujukan khususnya untuk siswa-siswi. Di UUM, Dr Mohamad Khan Jamal Khan dengan bantuan 2 lagi rakannya, telah menghasilkan buku "Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Dalam Organisasi".

Cetakan pertama 2005, memuatkan 22 bab termasuklah sejarah OSH, akta, penyiasatan kemalangan, pengurusan risiko dan kecemasan, etika, ergonomik serta syor dan cadangan terhadap OSH.

Di UiTM, Sariwati Mohd Sharif dari Fakulti Pengurusan Perniagaan telah menghasilkan buku "Occupational Safety & Health Management".  Edisi ke-3, 2011, buku tersebut memuatkan tajuk-tajuk seperti `Accident Prevention Programs'; 'Fire Safety Management Programs'; "Occupational Health & Diseases' dan `Introduction to OHSAS & EMS and Standards'. Ia dijadikan buku teks bagi pelajar yang mengambil subjek OSHMS.

Di UTM, Dr Mohd Saidin Misnan dari Fakulti Alam Bina dengan kerjasama 2 lagi rakannya telah menerbitkan buku "Pembangunan Budaya Keselamatan di Tempat Kerja" (2011). Buku tersebut mengandungi 15 bab. Ia mengupas tajuk-tajuk seperti `Konsep Pembangunan Budaya Keselamatan'; 'Sistem Penghargaan dan Perakuan'; `Kerja Berkumpulan dan Berpasukan'; 'Tingkah Laku Pekerja'; `Polisi dan Peracangan Keselamatan'; dan `Masa Depan Budaya Keselamatan'.

Sebenarnya di kampus, terdapat banyak kajian mengenai OSH telah didokumenkan. Di UKM, pelajar pasca siswazah yang mengambil Sarjana Keselamatan Industri dan juga Sarjana Pengurusan Persekitaran banyak menghasilkan tesis pengajian mereka. Tinjauan saya di Perpustakaan Tun Sri Lanang, UKM Bangi, begitu banyak tesis yang tersimpan sama ada dalam bentuk buku mahu pun CD. Namun, tidak ramai pengamal OSH di lapangan kerja dapat membaca hasil kajian tersebut, kecuali menerusi pembentangan di mana-mana conference seperto COSH. Untuk dimanfaatkan kajian mereka, wajar satu naskhah tesis tersebut dihadiahkan kepada pihak perpustakaan seperti Perpustakaan NIOSH.
  
Bersambung... insya'allah

No comments: