Wednesday, July 10, 2013

Hari Keselamatan dan Pekerjaan Kesihatan LLM 2013 & Majlis Penganugerahan Persijilan OHSAS 18001 Dan MS ISO/IEC 27001:2007Hari Keselamatan dan Pekerjaan Kesihatan LLM 2013 & Majlis Penganugerahan Persijilan OHSAS 18001 Dan MS ISO/IEC 27001:2007

Semalam saya dijemput bersama-sama oleh Lembaga Lebuhraya Malaysia di ibupejabat mereka di Bangi untuk Hari Keselamatan dan Kesihatan pekerjaan LLM 2013 & Majlis Penganugerahan Persijilan OHSAS 18001 Dan MS ISO/IEC 27001:2007.

Selain dari kakitangan LLM, majlis ini turut dihadiri ramai pihak/organisasi dan pelanggan yang berkaitan dengan LLM. Sebagai pengguna tegar lebuhraya peluang sebegini tidak boleh tidak saya mesti hadir walaupun jadual tugasan saya amat padat minggu ini. Peluang sebegini juga dimanfaatkan oleh saya untuk mengetahui serba-sedikit berkaitan isu laluan di lorong motosikal dan juga kemalangan di Jambatan Kedua Pulau Pinang.

Pada masa yang sama saya berpeluang mengetahui dan memahami fungsi dan tanggungjawab LLM di samping organisasi lain berkaitan seperti JKR, PLUS dan sebagainya. LLM merupakan sebuah Badan Berkanun yang ditubuhkan di bawah Akta 231,1980 dan bertanggungjawab ke atas lebuhraya bertol di Malaysia manakala JKR merupakan sebuah Jabatan Kerajaan dan bertanggungjawab ke atas semua Jalan Persekutuan, Jalan Negeri dan kemudahan awam lain.

Tahniah kepada LLM di atas Penganugerahan Persijilan OHSAS 18001 Dan MS ISO/IEC 27001:2007 dan juga di atas kejayaan mengadakan Hari Keselamatan dan Pekerjaan Kesihatan LLM 2013. Semoga selepas ini LLM sebagai badan bertanggungjawab ke atas semua lebuhraya bertol di Malaysia bukan sahaja berterusan memastikan aspek-aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan kepada pekerja mereka (Seksyen 15, OSHA 1994) tetapi termasuk kepada pelanggan mereka (Seksyen 17, OSHA 1994) yang menggunakan lebuhraya.


Posting berkaitan di sini.

No comments: