Thursday, July 11, 2013

Back to basics – antara OSH dan OSHA, DOSH dan NIOSH


Back to basics – antara OSH dan OSHA, DOSH dan NIOSH

Kadang-kadang (seeloknya biasakan) dalam mengendalikan sesi pembelajaran (kursus, seminar dan sebagainya) berkaitan dengan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP atau OSH) kita mulakan dengan perkara-perkara asas.

Berdasarkan pengalaman saya sendiri, ramai pegawai atasan di tempat kerja saya sekarang ini agak keliru (tidak dapat membezakan?) antara OSH dan OSHA serta DOSH dan NIOSH. Tidak hairanlah kalau jawatan saya sekarangini sering disebut Pensyarah OSHA ataupun Pengerusi Jawatankuasa OSHA. Sepatutnya ianya disebut Pensyarah OSH dan Pengerusi Jawatankuasa OSH!

OSH (KKP) adalah bidang manakala OSHA (AKKP) adalah perundangan, jika disebut dalam konteks Malaysia. Di luar negara biasanya akronim (huruf) A pada OSHA dikaitankan dengan ADMINISTRATION dan ada juga dikaitkan dengan ASSOCIATION.

Manakala DOSH (JKKP) adalah organisasi yang bertanggungjawab (pihak berkuasa) berkaitan OSH di Malaysia. NIOSH pula adalah organisasi penyedia latihan (training provider) dan juga penyelidikan (research) berkaitan OSH.

Isu yang sama pernah ditimbulkan oleh seorang kenalan yang bekerja di MAS apabila ramai yang keliru dengan fungsi dan tanggungjawab MAS dengan MAB. Semalam semasa Hari KKP LLM 2013, saya dimaklumkan oleh seorang pegawai kanan LLM, perkara sama juga berlaku apabila ramai yang keliru dengan fungsi dan tanggungjawab LLM dengan PLUS.

Sudah menjadi kebiasaan pada saya ketika ini, apabila memulakan kelas berkaitan OSH pada hari pertama, saya akan bertanya kepada peserta, apakah perbezaan di antara OSH dan OSHA serta DOSH dan NIOSH. Semoga selepas ini lebih ramai orang awam yang memahami perkara-perkara asas berkaitan OSH sebegini.

http://oshthejourney.blogspot.com/

* Pegawai Keselamatan dan Kesihatan (SHO) diiktiraf oleh DOSH dan bukannya SHO diiktiraf oleh NIOSH. Ini satu lagi kesilapan yang dikesan di dalam iklan penawaran kerja.

No comments: