Tuesday, April 28, 2009

Safety Tip of the Day
Selain dari sdr. Yusri Yussuf (aladdinosama@gmail.com), saya juga kerap menerima email berita atau panduan/tips berkaitan OSH dari sdr. Yuszano Md Yussop (yuszano@trane.com). Mereka berdua adalah bekas pelajar MOSH saya. Ada juga beberapa orang lagi termasuk yang bukan bekas pelajar saya tetapi tidaklah sekerap sdr. Yusri dan sdr. Yuszano.

Email yang diterima hari ini mengingatkan saya kepada CEO Tasek Cement, Mr. Tan Keng Meng. Antara kesungguhan beliau untuk meningkatkan kesedaran OSH kepada semua pekerja adalah memestikan semua mesyuarat dimulakan dengan Safety Message dan Possitive Message serta diminitkan dalam minit mesyuarat.

Di samping itu beliau juga sering mengingatkan semua pekerja-pekerja tentang OSH yang tidak berakhir apabila masa kerja telah tamat. Terutama apabila kembali daan bersama-sama dengan keluarga di rumah. Sentiasa di hati dan di mana-mana - OSH!

Sekali lagi terima kasih sdr. Yuszano!

lukmanw@uum.edu.my
http://oshthejourney.blogspot.com/

No comments: