Sunday, April 19, 2009

Perlepasan tanggungjawab?


Perlepasan tanggungjawab?

Terlepaskah tanggungjawab pihak berkuasa atau pemilik tanah persendirian ini jika berlaku apa-apa kemalangan mana-mana orang yang mengguna laluan ini?

Siapakah yang bertanggungjawab sebagai majikan dalam Seksyen 15, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994?

lukmanw@uum.edu.my
http://oshthejourney.blogspot.com/

No comments: