Thursday, December 25, 2008

Manafaatkan penggunaan sms ketika kecemasan

Manafaatkan penggunaan sms ketika kecemasan

Ketika kejadian tanah runtuh di Bukit Antarabangsa baru-baru, sebuah syarikat komunikasi telah menawarkan perkhidmatan sms percuma kepada mangsa kejadian untuk memaklumkan status keadaan rumah dan kawasan yang mereka diami serta makluman lain yang berkaitan dari masa ke semasa.

Bagaimanapun mangsa kejadian dikehendaki mendaftar nombor telefon bimbit masing-masing di khemah urusetia untuk mendapatkan perkhidmatan percuma ini.

Pada masa yang sama dilaporkan di dalam akhbar terdapat juga mangsa-mangsa yang tidak berpuas kepada pihak berkuasa dan penyelamat kerana kegagalan berkomunikasi dan menyampaikan maklumat kepada mereka.

Dalam kejadian kecemasan dan bencana, sebarang kegagalan penghubungan dan penyampaian serta penerimaan maklumat sama ada dari pihak berkuasa atau penyelamat boleh menimbulkan kegusaran bukan sahaja kepada mangsa kejadian tetapi juga kepada orang ramai.

Di samping itu itu kegagalan penerimaan maklumat yang betul dan tepat dari mangsa kejadian kejadian sendiri akan menyukarkan usaha-usaha menyelamat. Seperti contoh jumlah sebenar penghuni rumah yang berada ketika kejadian. Begitu juga dengan kedudukan di mana tempat terakhir mangsa kejadian dilihat.

Lebih memburukkan lagi jika maklumat itu tidak benar ataupun palsu.

Komunikasi dua hala ini tidak lagi mencukupi untuk diselaraskan di dalam sebuah khemah urusetia. Penggunaan teknologi moden boleh membantu kedua-dua pihak iaitu mangsa kejadian sendiri dan pihak berkuasa serta penyelamat.

Di dalam Sistem Pengurusan Kecemasan dan Bencana sepertimana yang banyak diamalkan oleh pihak-pihak penyelamat di luar negara sekarang ialah membuat persediaan rapi untuk maklumat penghubungan bagi menghadapi sebarang kejadian. Bagaimanapun orang ramailah yang sebenarnya boleh membantu pihak penyelamat ini dengan menyalurkan maklumat-maklumat yang penting dan amat dikehendaki.

Antara maklumat-maklumat yang penting dan amat dikehendaki itu ialah seperti berikut;

Persediaan individu

1. Rujuk Kad Kecemasan Diri
2. Rujuk di sini untuk mengetahui apa yang perlu ada di dalam dompet anda.

Pesediaan seisi rumah (tanggungjawab kepada ketua rumah)

Ketua rumah mestilah mengetahu pergerakkan keluar-masuk penghuni rumah. Penghuni rumah (anak-anak dan sebagainya) perlu membiasakan diri memaklumkan pergerakkan keluar-masuk rumah kepada ketua rumah.

Ketua rumah juga bertanggungjawab mengemaskinikan maklumat penghuni rumah kepada persatuan penghuni.

Jika berlaku kecemasan, ketua rumah bertanggungjawab memaklumkan kepada persatuan penghuni atau terus kepada pihak berkuasa dan penyelamat jika adanya sebarang perubahan dalam maklumat seisi rumah

Persedian seisi kawasan (tanggungjawab kepada persatuan penghuni)

Persatuan penghuni perlu menyediakan senarai rumah dan alamat lengkap dengan;
1. nama ketua rumah,
2. no. telefon bimbit,
3. no. telefon rumah,
4. no. telefon pejabat,
5. jumlah penghuni/isi rumah terkini,
6. waris untuk dihubungi jika kecemasan (yang tidak tinggal serumah)

Jangan lupa, jumlah penghuni/isi rumah ini bukan sahaja terdiri dari ahli keluarga tetapi mestilah termasuk orang gaji dan sebagainya. Seelok-eloknya data-data ini dikemaskinikan sekerap mungkin seperti setiap enam bulan sekali atupun lebih kerap. Penggunaan laman web khas untuk persatuan penghuni juga boleh membantu untuk kerja-kerja mengemaskini maklumat-maklumat ini.

Jika berlaku kecemasan dan bencana, senarai ini amat berguna untuk pihak berkuasa dan penyelamat. Pihak penyampai maklumat pula boleh menggunakan no. telefon bimbit mangsa kejadian untuk menghebahkan sebarang maklumat melalui sms.

lukmanw@uum.edu.my
http://oshthejourney.blogspot.com/

Klik di sini untuk mengetahui kegunaan lain sms

No comments: