Wednesday, June 25, 2008

Mematuhi peraturan jalan raya sebahagian ibadat


Mematuhi peraturan jalan raya sebahagian ibadat
Oleh Mohd Shukri Hanapi
Berita Harian, 8-Oktober-2007


Setiap agama tidak kira samawi atau duniawi sebaliknya mempunyai kepercayaan masing-masing dalam mentaati undang-undang dan peraturan. Undang-undang dan peraturan dibuat agar dipatuhi.

Kemalangan di jalan raya amat tinggi jika dibandingkan dengan kemalangan di dalam industri. Keperihatinan terhadap kemalangan jalan raya ini mestilah dipertingkatkan. Tidak guna kita bersungguh-sungguh dan mengambil-berat terhadap segala aspek keselamatan di dalam kilang tetapi kita alpa apabila berada di atas jalan raya.

Penjelasan selanjutnya dalam artikel “Hukum Mematuhi Peraturan Jalan Raya” boleh dirujuk dalam laman
http://saifulislam.com.

lukmanw@uum.edu.my
http://oshthejourney.blogspot.com/

No comments: