Monday, December 19, 2016

Undang-Undang Halal MalaysiaTahukah anda?
Undang-Undang Halal Malaysia
Terdapat lebih daripada 20 akta yang boleh dirujuk berkaitan halal di Malaysia (CheRosmawati et al., 2015; Abdul Raufu, 2014), antaranya beberapa akta utama seperti;
*Akta Perihal Dagangan 2011, 
*Perintah Perihal Dagangan (Perakuan dan Penandaan Halal) 2011, 
*Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011, 
*Akta Makanan 1983 berserta Peraturan-peraturan Makanan 1985 dan Peraturan Kebersihan Makanan 2009, 
*Akta Binatang 1953( Semakan 2006), 
*Perintah Binatang (Pengimportan) 1962, 
*Akta Rumah Penyembelihan (Penswastaan) 1993, 
*Akta Kerajaan Tempatan 1976, 
*Undang-undang Kecil Pihak Berkuasa Tempatan, 
*Akta Kastam 1967, 
*Akta Perlindungan Pengguna 1999, 
*Kanun Keseksaan dan,
*beberapa Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri.

No comments: