Tuesday, December 20, 2016

Artikel berkaitan Perundangan Halal

Artikel berkaitan Perundangan Halal

1. Halalan Tayyiban Dalam Kerangka Perundangan Malaysia
2. Undang-Undang Produk Halal Di Malaysia. Isu Penguatkuasaan dan Pendakwaan

3. WAR 13 Undang-Undang Halal Malaysia. Isu Dan Cabaran

No comments: