Friday, December 2, 2016

Perundangan berkaitan pembinaan

Perundangan berkaitan pembinaan;

1.       CIDB 1994 Act 520
2.       CIDB 2011 Act A1407
3.      Regulatory Requirements on Scaffolding Under CIDB Act (amendment 2011)

Posting berkaitan Safety and Health Assessment System in Construction (SHASSIC) di sini.

HUKUMAN SEKIRANYA GAGAL MELAKSANAKAN PROGRAM KAD HIJAU CIDB

AKTA 520 CIDB ~ Seksyen 33(4)
Personel binaan diwajibkan bedaftar dan sekiranya tidak memiliki perakuan pendaftaran yang sah( Kad Hijau) akan dikenakan denda tidak melebihi RM5,000.

AKTA 520 CIDB ~ 33 A(5)
Penyelia Tapak dan Pekerja Binaan Mahir diwajibkan berdaftar dan sekiranya tidak memiliki perakuan pendaftaran yang sah akan dikenakan denda tidak melebihi RM5,000.

AKTA 520 CIDB ~ 33 A(6)
Majikan yang mengajikan Penyelia Tapak atau Pekerja Binaan Mahir yang tidak berdaftar dan diakredit akan dikenakan denda tidak melebihi RM5,000.

AKTA 520 CIDB ~ Pelanggaran kewajipan oleh kontraktor
Kegagalan pematuhan Seksyen 34 B(1) akan dikenakan tindakan berikut :-
Seksyen 34C (1) (c): Penalti tidak melebihi RM500,000

Seksyen 34C (2) (a): Kerja Pembinaan dihentikan serta merta


Seksyen 34C (2) (e): Pembatalan atau penggantungan pendaftaran kontraktor

No comments: