Thursday, April 18, 2013

Penilaian Prestasi Seorang SHO


Penilaian Prestasi Seorang SHO


Semalam saya dikunjungi sekumpulan pelajar universiti yang sedang menyiapkan tugasan kertas projek tahun akhir mereka. Saya telah dikenalpasti (melalui seorang kenalan) sebagai correspondence atau kajian kes dalam tugasan ini. Tajuk tugasan ialah Penilaian Prestasi Seorang SHO.

Saya diberi soalan bertulis sebanyak 20 soalan dan beberapa soalan tambahan lagi semasa temubual. Saya ingin berkongsi jawapan yang telah saya berikan. Bagaimanapun jawapan ini adalah semata-mata dari pandangan peribadi saya. Saya amatlah berbesar hati jika ada SHO lain yang ingin berkongsi sama ada tambahan maklumat, pandangan ataupun pembetulan (jika ada) terhadap jawapa-jawapan yang telah saya berikan tersebut.

lukmanw@gmail.com
http://oshthejourney.blogspot.com/


Pegawai Keselamatan dan Kesihatan (Safety & Health Officer)
Kajian kes: En. Lukman Bin Wan Mat Daud

1. Ceritakan tentang latarbelakang anda?
2. Apakah KSAOs yang diperlukan dalam tugas SHO?
3. Bagi menjawat jawatan sebagai SHO, adakah memerlukan pengalaman kerja dalam bidang berkaitan?
4. Apakah personaliti yang perlu ada pada seorang SHO?
5. Bagaimana prestasi SHO dinilai?
6. Apakah prosedur yang harus dilalui untuk menjadi seorang SHO?
7. Apakah kelayakan yang perlu dimiliki oleh seseorang bagi memegang jawatan SHO?
8. Apakah skop pekerjaan yang terdapat dalam bidang pekerjaan ini.
9. Apakah kepentingan SHO dalam sesebuah organisasi?
10. Apakah peranan dan tanggungjawab anda sebagai SHO?
11. Apakah pengalaman pahit dan manis anda sepanjang bergelar sebagai SHO?
12. Apakah jenis peralatan yang biasa digunakan semasa mengendalikan tugas?
13. Apakah aktiviti yang sering dijalankan oleh SHO?
14. Apakah kemalangan yang pernah dihadapi semasa menjalankan tugas dan bagaimana cara anda mengatasi?
15. Apakah ciri-ciri yang diperlukan untuk menjadi seorang SHO yang baik/Berjaya?
16. Apakah SWOT dalam jawatan ini?
17. Apakah program latihan yang biasa dianjurkan untuk pekerja bawahan?
18. Industri manakah yang memerlukan SHO?
19. Apakah jenis-jenis SHO?
20. Apa pendapat anda tentang keberkesanan penilaian prestasi dalam jawatan SHO?

Jawapan:

(1) Ceritakan tentang latarbelakang anda?

Saya berkelulusan Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dari USM dan Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri dari UKM. Saya memiliki kelayakan sebagai SHO berdaftar dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (DOSH). Kelayakan lain seperti dalam biodata saya (Lampiran 1).

Saya berpengalaman hampir 20 tahun dalam industri perkilangan dalam pelbagai jabatan seperti Kejuruteraan, Jaminan Kualiti dan Sumber Manusia. Pengkhususan saya dalam bidang OSH.

(2) Apakah KSAOs yang diperlukan dalam tugas SHO?

Knowledge – seorang SHO perlu arif dengan perundangan khusus berkaitan OSH (OSHA 1994 dan FMA 1967) serta perundangan lain berkaitan (Contoh; Akta Kualiti Persekitaran, Undang-undang Kecil Bangunan Seragam, dll.). Pengetahuan lain bergantung kepada latar-belakang pendidikan seperti kejuruteraan, perlu arif dengan sifat-sifat jentera; jika berlatar-belakang sumber manusia, perlu arif dengan perkara berkaitan pengurusan sumber manusia. Pada masa yang sama perlu mendalami pelbagai bidang yang berkaitan OSH seperti persekitaran alam sekitar, bahaya kebakaran, radioaktif dan sebagainya.

Skills – kemahiran asas diperlukan ialah kemahiran berurusan dengan manusia (1. Man), jentera (2. Machine), bahan (3. Bahan), tata amalan (4. Method, contoh prosedur), dan persekitaran (5. Medium, contoh perundangan).

Ability – keupayaan asas diperlukan keupayaan fizikal (tanpa menjurus ketidaksamaan jantina atau OKU) dan boleh rujuk Lampiran 2 - iklan pekerjaan EHS Manager (physical requirements)

Others – biasa dengan system pengurusan (ISO) berkaitan OSH dan Persekitaran, mahir membuat laporan dan sebagainya.

(3) Bagi menjawat jawatan sebagai SHO, adakah memerlukan pengalaman kerja dalam bidang berkaitan?

Ya, seseorang yang hendak mendaftar sebagai SHO yang bertauliah (rujuk jawapan soalan 6) memerlukan sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman dalam OSH.

(4) Apakah personaliti yang perlu ada pada seorang SHO?

Rujuk Lampiran 2 – iklan pekerjaan EHS Manager (Required skills).

(5) Bagaimana prestasi SHO dinilai?

Sebelum OSHA 1994 diwajibkan, kebanyakan organisasi menilai prestasi SHO berdasarkan aktiviti pasif (passive or re-active) iaitu diambil-kira pencapaian Kadar Kemalangan (Accident Rate), Kadar Kematian (Fatality Rate) dan Kadar Kehilangan Hari Kerja (Lost Work Day Rate). Aktiviti pasif ini lebih kepada pembaikan (corrective).

Sekarang ini kebanyakan organisasi mengukur prestasikan berdasarkan aktiviti aktif (actve or pro-active) iaitu diambil-kira Kadar Pematuhan Perundangan dan Kadar Penurutan Sistem (Legislation Compliance Rate and System Conformance Rate), Kadar Latihan, Pemeriksaan dan Audit, dan sebagainya. Aktiviti aktif lebih kepada pencegahan.

(6) Apakah prosedur yang harus dilalui untuk menjadi seorang SHO?

Seseorang itu perlu mnghadiri dan lulus peperiksaan kursus (4 modul) di mana-mana pusat latihan yang diiktiraf oleh JKKP. Setelah lulus perlu mendaftar dengan JKKP dan mestilah berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman berkaitan OSH.

(7) Apakah kelayakan yang perlu dimiliki oleh seseorang bagi memegang jawatan SHO?

Kelayakan akademik (sehingga kini) ialah sekurang-kurangnya memiliki SPM dan kelayakan lain seperti jawapan Soalan 6.

(8) Apakah skop pekerjaan yang terdapat dalam bidang pekerjaan ini.

Malaysia ke arah mencontohi Negara maju yang lain yang memperkenalkan skop yang luas dalam bidang OSH bermula dari jawatan Penolong Pegawai sehinggalah ke peringkat Presiden. Bagaimanapun mengikut keperluan perundangan (OSHA 1994) hanya ada jawatan SHO dan industri tertentu perlu mengajikan SHO, rujuk Lampiran 3 (SHO Order).

(9) Apakah kepentingan jawatan SHO dalam sesebuah organisasi?

Organisasi multi nasional mengganggap kepentingan jawatan SHO setaraf dengan pengurusan tertinggi yang lain. Kepentingan ini diterjemahkan dengan hirarki SHO yang dalam gred gaji pengurusan tertinggi dan ada yang melapor terus kepada CEO.

(10) Apakah peranan dan tanggungjawab anda sebagai SHO?

Tugas utama SHO ialah sebagai penasihat OSH kepada majikan. Peranan dan tanggungjawab lain mengikut perundangan boleh rujuk Lampiran 4 (SHO Regulatios).

(11) Apakah pengalaman pahit dan manis anda sepanjang bergelar sebagai SHO?

Pengalaman pahit ialah berhadapan kejadian-kejadian kemalangan yang melibatkan pekerja maut dan kecacatan kekal (kehilangan anggota badan). Pengalaman manis ialah berjaya membawa beberapa organisasi yang saya sertai ke peringkat akhir pertandingan industri terbaik dalam amalan OSH di tempat kerja.

(12) Apakah jenis peralatan yang biasa digunakan semasa mengendalikan tugas?

Bergantung kepada kategori industri, kalau di industri berat (heavy industry) peralatan wajib ialah topi keselamatan dan kasut keselamatan.

(13) Apakah aktiviti yang sering dijalankan oleh SHO?

Mengikut perundangan, aktiviti wajib ialah mempromosikan OSH seperti mengadakan latihan, kempen dan sebagainya di samping HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control), pemeriksaan OSH dan penyiasatan kemalangan jika ada

(14) Apakah kemalangan yang pernah dihadapi semasa menjalankan tugas dan bagaimana cara anda mengatasi?

Kemalangan maut dan kecacatan kekal. Untuk mengelakkan berlaku lagi, perlu dipergiatkan aktiviti seperti jawapan soalan 13.

(15) Apakah ciri-ciri yang diperlukan untuk menjadi seorang SHO yang baik/berjaya?

KSAOs seperti jawapan soalan 2.

(16) Apakah SWOT anda dalam jawatan ini?

Strength – kekuatan saya adalah latar belakang saya dari kejuruteraan

Weakness – kelemahan saya mudah rasa bersalah (accountability) jika berlaku kemalangan terutama yang melibatkan kematian dan kecederaan kekal.

Opportunity – peluang yang ada ialah mengambil kira weakness sebagai keazaman dan keutamaan ke arah pengamalan OSH yang lebih berkesan di tempat kerja.

Threat – ancaman utama ialah pekerja lama (berpengalaman) tapi mengambil mudah terhadap amalan OSH terutama mereka yang bernasib baik sebelum ini tidak pernah berkemalangan.

(17) Apakah program latihan yang biasa dianjurkan untuk pekerja bawahan?

Bermula dengan orientasi semasa baru masuk bekerja, induksi dan membiasakan diri dengan jentera (machinery familiarization) dan ulangan (refreshing).

(18) Industri manakah yang memerlukan SHO?

Hanya 10 industri mengikut perundangan rujuk Lampiran 3 (SHO Order).

(19) Apakah jenis-jenis SHO?

Setakat ini mengikut perundangan hanya ada satu kategori SHO. JKKP dalam perancangan mengadakan SHO Grade 1 (SHO berijazah) dan SHO Grade 2 (SHO tanpa ijazah).

(20) Apa pendapat anda tentang keberkesanan penilaian prestasi dalam jawatan SHO?

Penilaian prestasi perlu memberi keutamaan kepada aktiviti aktif iaitu kea rah pencegahan. Bagaimanapun rekod (laporan) aktiviti pasif juga diperlukan sebagai kajian kes, analisa trend dan sebagainya. Rujuk jawapan soalan 5 untuk keterangan aktiviti aktif dan pasif.

Akhir sekali boleh rujuk posting-posting lama berkaitan kepentingan SHO dan OSH dalam organisasi dalam bloh http://oshthejourney.blogspot.com/

Nota tambahan 19 Apr 2013 9.45pm

Saya menerima beberapa pandangan dari beberapa orang pengamal OSH berkaitan posting di atas termasuklah dari guru OSH saya sendiri, Ir Daud Sulaiman.

Saya sertakan 2 dari pandangan-pandangan tersebut. Pandangan lain lebih berbentuk umum. Manakala lampiran-lampiran yang disebut dalam posting di atas boleh dirujuk di link ini.

Pandangan 1

Salam semua,

Bagi soalan no. 2, seharusnya ditambah perkara-perkara yang disebut dalam soalan no. 13.

Skills and Abilities: Melaksanakan HIRARC, JHA, SOP, Accident Investigation, Workplace inspection.

Termasuklah kerja HR : mendamaikan perbalahan antara majikan dan pekerja dan komplen2 daripada berbagai sumber.

Itu saja. Sekian.

Ir Daud Sulaiman
daudsulaiman@gmail.com

Pandangan 2

Kebanyakan pendekatan pengurusan, SWOT sudah di "improvise" kepada SWOC .... Threat lebih kepada negative approach berbanding dengan C = Challenges...

Skill tambahan = marketer, problem solver and analytical skills

Pendapat saya....

Wassalam, thanks & regards

Aliasman Morshidi
http://aliasmanshepro.blogspot.com/

4 comments:

nurul mickey... said...

Salam... sy nk tnye soalan... ad peluang ke perempuan dalam bdang OSH ni??? Sbb sy nk amek diploma dalam bidang OSH ni???

lukmanw@gmail.com said...

Wsl

SHO tidak mengira jantina dan layat blkg displin kelulusan. Ramai SHO perempuan yg saya kenal dan "terkenal" dgn keupayaan mereka sebagai SHO/ manager yg berkaliber

ayen said...

salam.kalau ada diploma dan sijil OSH boleh ke kita pegang jawatan manager atau base on pengalaman.Mintak penncerahan atau kena ada deg

Anonymous said...

salam saudara..sekadar ingin bertanya...saya memiliki diploma medical lab dan boleh k sy amik degree osh....atau skadar amik sijil saje...satu lagi...jaminan kerja sbagai sho ni bagaimana...terima kasih