Tuesday, October 9, 2012

Seminar Pencegahan Kemalangan Perkeso 2012


Seminar Pencegahan Kemalangan Perkeso 2012

Selain dari berperanan membayar pampasan (compensation), Perkeso atau Socso juga berperanan dalam pemulihan (rehabilation) dan pencegahan (prevention). Bagaimanapun kini Perkeso sudah mengubah pendekatan asal mereka dari (i) pampasan, (ii) pemulihan dan (iii) pencegahan kepada pendekatan, (i) pencegahan, (ii) pemulihan dan (iii) pampasan.

Ada yang menyangka dengan pendekatan baru ini, Perkeso akan mengurangkan bayaran pampasan kepada pencarum yang layak. Sebenarnya tiada pengurangan pampasan, malah kini jumlah nilai pampasan semakin meningkat saban tahun. Sebaliknya dengan memberi keutamaan kepada pendekatan pencegahan, secara langsung dan tidak langsung akan mengurangkan kemalangan.

Usaha giat oleh kerajaan melalui perundangan berkaitan OSH dapat mengurangkan kadar kemalangan industri tetapi kemalangan berulang-alik ke tempat tempat kerja (commuting accident) semakin meningkat setiap ini. Ini amat membimbangkan Perkeso yang bertanggungjawab membayar pampasan kepada pencarum yang terlibat dalam kemalangan beruolang-alik ke tempat kerja ini.

Sehubungan dengan itu, pelbagai usaha pencegahan telah dilakukan dan berterusan oleh Perkeso. Antara yang terbaru ialah Seminar Pencegahan Kemalangan Perkeso 2012 pada 2 dan 3 Oktober 2012.

Bahan-bahan seminar boleh dimuat-turun di sini.

http://oshthejourney.blogspot.com/

No comments: