Monday, October 8, 2012

Papan tanda (signboard) jangan mengelirukan

Papan tanda (signboard) jangan mengelirukan

Pintu ini perlu ditarik atau ditolak? Gambar pada pintu Stesen Minyak Petronas R&R Gunung Semanggol (Bukit Merah) sebelah Selatan.

lukmanw@gmail.com

No comments: