Wednesday, July 20, 2011

Doa - hierarchy of control


Doa - hierarchy of control
Kepada kebanyakan pengamal OSH, Hierarchies of Control sama ada 6 hierarchies umum (Elimination, Substitution, Isolation, Engineering Control, Admin Control & PPE), atau 3 hierarchies khusus (Engineering Control, Admin Control & PPE) ataupun 4 hierarchies "modern approach" (Avoid, Reduce, Accept & Transfer), adalah satu amalan harian mereka semasa menjalankan tugas.

Sebenarnya di samping pelbagai hierarchies ini, terdapat satu lagi hierarchy sama ada didahulukan atau diakhirkan selepas hierarchy lain diamalkan. Hierarchy tersebut adalah DOA.

Saya tertarik dengan DOA KESELAMATAN yang kerap dibaca di majlis-majlis anjuran atau dikendalikan oleh PERKESESO (SOCSO) kebelakangan ini. Saya siarkan doa tersebut untuk kebaikan bersama. Saya berharap pihak PERKESO tiada halangan untuk doa ini dikongsi oleh orang ramai sama ada menggunakan teks asal ataupun dibuat pindaan untuk kesesuaian majlis.

lukmanw@gmail.com
http://oshthejourney.blogspot.com/

Untuk mendapatkan salinan doa ini dalam format word, sila email kepada: lukmanw@gmail.com


No comments: