Friday, August 17, 2012

Penguat kuasa perundangan dan hazard kesihatan


Penguat kuasa perundangan dan hazard kesihatan

Sebagai seorang penguat kuasa perundangan seperti polis umpamanya bukan sahaja mereka terdedah kepada risiko pekerjaan seperti kemalangan akibat senjata api, kemalangan jalan raya dan trauma lain, mereka juga berhadapan dengan hazard kesihatan pekerjaan seperti terdedah kepada wabak jangkitan dan sebagainya.

Police Executive Research Forum (2010) telah mengeluarkan satu panduan yang bertajuk A Guide to Occupational Health and Safety for Law Enforcement Executives. Semoga panduan ini boleh dimanfaatkan oleh semua pihak penguat kuasa perundangan di Malaysia. Boleh dimuat turun di sini.

lukmanw@gmail.com
http://oshthejourney.blogspot.com

No comments: