Friday, August 17, 2012

Garis Panduan Perancangan Papan Iklan Luar

Garis Panduan Perancangan Papan Iklan Luar

Antara topik yang saya gemar sentuh dalam blog ini ialah papan tanda (signboard). Boleh rujuk posting-posting lama saya dalam blog ini. Pada saya papan tanda merupakan medium yang terbaik untuk berintraksi. Papan tanda yang bercirikan KISS (Keep It Short and Simple) dan ditempatkan di lokasi yang sesuai dan strategik mampu menyampaikan mesej dengan cepat dan tepat.

Sebagai seorang yang pernah bergiat dalam lapangan periklanan papan tanda ini, saya yakin garis panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa, Semenanjung Malaysia, Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan ini boleh bermanfaatkan kepada semua yang terlibat dalam pembuatan, pemasangan mahupun pihak pengurusan pelanggan syarikat yang inginkan mesej mereka disampaikan melalui papan tanda. Apapun ciri-ciri keselamatan sebelum, semasa dan selepas pemasangan papan tanda ini mesti diutamakan. Boleh muat turun di sini.

lukmanw@gmail.com
http://oshthejourney.blogspot.com

No comments: