Wednesday, April 28, 2010

Ibu, stokin Hakim ada sebelah saja!Ibu, stokin Hakim ada sebelah saja!

"Ibu, stokin Hakim ada sebelah saja!", mungkin pada sesetengah rumah, dialog seperti ini di awal pagi adalah terlalu lumrah.

Asas OSH adalah kesihatan. Mungkin disebabkan itu di Eropah dan Amerika organisasi di sana mendahului perkataan Kesihatan sebelum Keselamatan.

Asas kesihatan pula ialah kebersihan. Manakala asas kebersihan ialah "housekeeping" (penjagaan rumah?).

Antara pendekatan yang selalu dikaitkan dengan housekeeping ialah amalan 5S (atau 3S sebahagiannya sahaja). Elemen-elemen 5S ialah Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitskuke. Sebenarnya menyimpan stokin di dalam laci khas (tidak bercampur dengan pakaian lain) serta mengulungkannya sekali (gambarajah pertama di atas) adalah mengikut elemen Seiton iaitu setiap benda ada tempatnya dan benda tersebut mesti disimpan dengan selengkapnya. Dalam hal ini stokin perlu disimpan secara berpasangan.

Tanpa disedari saya, amalan ini sebenarnya telah lama dipraktikkan oleh keluarga saya terutama ayah saya. Mungkin ketika itu saya masih kecil untuk memahami kepentingan amalan-amalan seperti ini.

Maknanya kalau amalan penyimpanan stokin ini di simpan di dalam laci khas serta mengulungkannya, maka tiada lagi kedengaran dialog sebegini;

"Ibu, stokin Hakim ada sebelah saja!",

lukmanw@uum.edu.my
http://oshthejourney.blogspot.com/

Second element in 5S; Seiton - Straightening or Setting in Order: There should be a place for everything and everything should be in its place. The place for each item should be clearly labeled or demarcated. Items should be arranged in a manner that promotes efficient work flow. Workers should not have to repetitively bend to access materials. Each tool, part, supply, piece of equipment, etc. should be kept close to where it will be used (i.e. straighten the flow path). Seiton is one of the features that distinguishes 5S from "standardized cleanup".

No comments: