Wednesday, July 16, 2008

Larangan Menyimpan Kad Pengenalan


Larangan Menyimpan Kad Pengenalan

Adakah anda tahu bahawa HANYA pegawai pendaftaran, pegawai polis, pegawai kastam, pegawai tentera atau pegawai lain yang diberi kuasa bertulis oleh Ketua Pengarah Pendaftaran sahaja yang dibenarkan untuk meminta dan memeriksa kad pengenalan anda?

Adakah anda tahu ianya menjadi kesalahan jenayah bagi mana-mana orang selain dari pegawai-pegawai yang dinamakan di peraturan 7 (seperti dalam perengan di atas) menahan kad pengenalan milik anda?

Klik di sini untuk mendapatkan Surat Pekeliling Agensi Persendirian Bil. 2 Tahun 2007; Larangan Menyimpan Kad Pengenalan dan Dokumen Pengenalan Diri Pelawat oleh Pengawal Keselamatan di Premis-premis Persendirian.

lukmanw@uum.edu.my
http://oshthejourney.blogspot.com/

Nota;

Siratan ini pernah diterbitkan sebelum ini tetap tiada disertakan kemudahan untuk down-load Surat Perkeliling ini. Ramai yang menghantar email meminta saya salinan Surat Perkeliling ini. Anda boleh down-load di sini.