Tuesday, October 6, 2009

Ingatan kepada Celcom, Maxis & DigiIngatan kepada Celcom, Maxis & Digi

Seringkali saya nyatakan dalam kelas ERM yang saya kendalikan. Pembekal-pembekal perkhidmatan komunikasi talian tanpa wayar ini mesti bersedia untuk membuat sumbangan berdasarkan perkhidmatan mereka kepada masyarakat jika berlakunya sesuatu bencana.

Tragedi bencana di Indonesia ini dan keprihatinan pembekal-pembekal perkhidmatan komunikasi talian tanpa wayar di sana wajar dijadikan "bench-mark".

lukmanw@uum.edu.my
http://oshthejourney.blogspot.com/


No comments: