Thursday, November 17, 2016

Perundangan yang MESTI anda tahuPerundangan yang MESTI anda tahu

Dalam keghairahan mempelajari perundangan dan menunaikan tanggungjawab bekerja, dua undang-undang berikut mesti menjadi rujukan utama

1 Employment Act 1955 Act 265

2. Undang-undang Malaysia 1957 (Pindaan 1963, Pindaan Terkini 2009)

No comments: