Friday, November 11, 2016

Kursus Accident Investigation


Kursus Accident Investigation

Antara topik kursus yang saya gemar kendalikan ialah Accident Investigation. Sudah tentu kursus ini dimulakan dengan bab Accident Prevention.

Saya juga menggunapakai beberapa kajian kes sebenar yang saya kendalikan semasa saya bekerja di industri dahulu. Saya kaitkan juga dengan perundangan yang sedia ada berkaitan dengan kemalangan tersebut.

Disamping itu saya menggunakan lukisan grafik computer Acad untuk menerangkan lebih jelas keadaan lokasi kemalangan dan bagaimana kemalangan berlaku (sebelum dan selepas).

Sebagai satu contoh kajian kes seperti di dalam gambar, antara perundangan yang saya gunakan ialah:-

1. Factories and Machinery Act 1967 [Act 139] Factories and Machinery (Fencing Of Machinery and Safety) Regulations 1970 (Revised - 1983)
2. Factories and Machinery Act 1967 [Act139] Factories and Machinery (Building Operations and Works of Engineering Construction) (Safety) Regulations 1986
3. Uniform Building By-Laws 1984 [Act 133]
4. Guidelines for Public Safety and Health at Construction Sites 2007
5. Guidelines for the Prevention of Falls at Workplaces 2007

Untuk pembinaan (construction), terdapat juga beberapa perundangan lain seperti berikut yang boleh dimuat-turun dari laman web JKKP (DOSH).

1. Guidelines on Occupational Safety and Health in Tunnel Construction 1998
2. Guidelines for Approval of Design Scaffolding 2016
3. Calculation Loading of Scaffolding 2016
4. Guidelines on Trenching for Construction Safety 2000


No comments: