Sunday, August 14, 2016

Hepatitis B

Adakah SHO (terutama Health Officer) dianggap sebagai kumpulan profesional kesihatan?

Hepatitis B

Hepatitis B adalah sejenis penyakit hepar yang disebabkan oleh jangkitan virus Hepatitis B. Ia boleh menyebabkan jangkitan sepanjang hayat serta boleh mengakibatkan cirrhosis hepar, kanser hepar, kegagalan hepar dan kematian


Medium jangkitan - Seseorang boleh mendapat jangkitan Hepatitis B jika terdedah kepada darah dan cecair badan yang tercemar dengan virus Hepatitis B daripada individu yang telah dijangkiti Hepatitis B

Transmisi melalui kecederaan akibat tercucuk jarum yang tercemar semasa mengendalikan jarum dan alatan tajam semasa bekerja. Pendedahan kepada darah dan cecair badan orang yang dijangkiti semasa bekerja.

Profesional kesihatan yang bekerja di hospital/klinik perlu mendapatkan vaksin Hepatisis B


Pakar perubatan

Pegawai perubatan/ Pegawai Pergigian
Jururawat / bidan
Pembantu Perubatan Attendan
Juruteknologi Makmal Perubatan
Pegawai Sains di makmal hospital/klinik
Juru X-ray
Pembantu Kesihatan Awam


SHO?

No comments: