Thursday, September 3, 2015

Amendment to OSHA 1994 and Migration of FMA 1967


Download here

Amendment to OSHA 1994 and Migration of FMA 1967

Semasa Socso Accident Prevention Seminar 2015 di PWTC , 10 – 11 Ogos 2015, pembentang kedua selepas saya di hari pertama ialah Tn Ir Hj Saoful Azhar, DOSH dengan pembetangannya bertajuk “Amendment to OSHA 1994 and Migration of FMA 1967”.

Kertas pembentangan yang “berat” berkaitan perundangan yang berkaitan penambahbaikan OSHA 1994 dan FMA 1967 serta peraturannya. Biasa kalau kertas pembentangan perundangan, peserta audience boleh tertidur tetapi Tn Ir Hj Saiful membentangkannya dengan cara “layman” mudah difahami semua dan masing-masing menunggu untuk slides seterusnya.

SHO dan semua OSH practitioner serta majikan mesti ambil tahu akan penambahbaikan ini. Boleh download slide dari link 

No comments: