Friday, April 1, 2016

MYCARD dan Hak AndaMYCARD dan Hak Anda

Ketahui hak anda sebagai pemegang MyCard. Security Guard tiada kuasa mengambil dan menyimpan MyCard anda.

Boleh rujuk peraturan berikut (tahun 1990 lagi !)

Peraturan-Peraturan Pendaftaran Kebangsaan 1990 [P.U. (A) 472/1990]

4.1 Peruntukan Peraturan 7

Peraturan-Peraturan Pendaftaran Kebangsaan 1990 memperuntukkan bahawa hanya seorang pegawai pendaftaran, pegawai polis,pegawai kastam, pegawai tentera atau pegawai lain yang diberi kuasa bertulis oleh Ketua Pengarah Pendaftaran sahaja yang dibenarkan untuk meminta dan memeriksa identiti seseorang dengan mengemukakan kad pengenalan.


4.2 Di bawah Peraturan 8A memperuntukkan bahawa adalah menjadi suatu kesalahan jenayah bagi mana-mana orang selain dari pegawai-pegawai yang dinamakan di peraturan 7 untuk secara tidak munasabahnya menahan kad pengenalan milik orang lain.

No comments: