Thursday, March 17, 2016

JKR Program Kesedaran Alam Sekitar
JKR Program Kesedaran Alam Sekitar

JKR merupakan antara badan kerajaan yang aktif dan giat dalam usaha-usaha mermartabatkan aspek-aspek keselamatan, kesihatan dan persekitaran di dalam pekerjaan.

Kertas kerja JKR Program Kesedaran Alam Sekitar ini dibentangkan pada tahun 2011 tetapi ianya masih relevant dan banyak maklumat dan pengetahuan yang boleh dirujuk.

No comments: