Thursday, September 25, 2014

Pili Bomba dan Parking LotPili Bomba dan Parking Lot
Bagaimana parking lot boleh dibuat bersebelahan (kurang dari 10 kaki) dengan Pili Bomba?
Lokasi di Taiping

(i) AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988/AKTA 341
SEK.26 MENYEMBUNYIKAN DAN MENYALAHGUNAKAN PILI BOMBA
Mana-mana orang yang menutup, mengepung, atau menyembunyikan mana-mana pili bomba hingga menjadikan tempatnya sukar dipastikan, atau mengganggu mana-mana pili bomba, atau menggunakan pili bomba selain daripada tujuan menentang kebakaran adalah melakukan suatu kesalahan.

(ii) NOTIS SAMAN POL. 170A
Saman yang di-isu samada secara postal atau diletak pada kenderaan (tidak di-isu secara langsung kepada pesalah. Pol. 170A ialah notis yang dikeluarkan di atas kesalahan yang dilakukan oleh kenderaan tanpa kehadiran pemandu atau kesalahan yang dilakukan oleh pesalah trafik tanpa ditahan oleh polis seperti perangkap laju dengan menggunakan LSD (Laser Speed Detecter) atau Laser Perangkap Laju dan RLC (Red Light Camera) atau Kamera Lampu Isyarat Merah.

1.1 Kesalahan-kesalahan yang boleh digunakan POL. 170A seperti berikut:-
1.1.7 Meletakkan kenderaan dalam lingkungan 10 kaki daripada pili bomba.- Sek. 12(2) LN 166/59 
1.1.8 Meletakkan kenderaan dalam lingkungan 30 kaki daripada pili bomba.- Sek. 12(3) LN 166/59

No comments: