Thursday, May 31, 2012

Kovensyen KIK Jabatan Penjara Zon Utara


Kovensyen KIK Jabatan Penjara Zon Utara

Dua minggu lepas saya dijemput menjadi juri pertandingan Kovensyen KIK Jabatan Penjara Zon Utara. Sebelum ini di tahun-tahun lepas saya juga kerap dijemput menjadi juri di samping turut menjadi penasihat atau perekabentuk rekaan untuk dipertandingkan. Saya dijemput atas kapasiti juri teknikal (produk). Bagaimanapun pertandingan kali ini juri yang sama mengadili kategori pengurusan.

Seperti biasa di samping format permarkahan sedia ada, saya turut mencadangkan (room for imrpovement) dari segi OSH.

Sehubungan dengan ini juga saya ingin menyarankan pihak bertanggungjawab terhadap format permarkahan pertandingan sebegini agar memastikan ciri-ciri OSH turut diambilkira untuk pertandingan di masa akan datang.

lukmanw@gmail.com
http://oshthejourney.blogspot.com

*Sebenarnya saya memulakan karier pekerjaan saya (secara tetap) adalah di bidang teknikal (QA) dan kejuruteraan (industrial engineering) di mana antara tugasan saya ialah memperkenalkan, menghasilkan, mengekalkan dan menambahbaikan keupayaan serta kecekapan jentera, fasiliti, utiliti dan sistem pengeluaran serta sistem sokongan.

No comments: